Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Pyroteknik i offentliga miljöer

Försök med syfte att klarlägga risk för brandspridning vid bengalbränning i offentliga miljöer.

Syftet med dessa försök är att skapa ett bättre beslutsunderlag för handläggare hos
Räddningstjänsten Syd som har till uppgift att bedöma riskerna med bengalbränning i olika offentliga sammanhang. 

Försöken initierades av att polisen sökte stöd i bedömningen av risken för brandspridning på grund av ett ingripande mot personer som brände av bengaler i publikhavet på en fotbollsmatch. Därefter samlade polisen in pyroteknik som beslagtagits i vid insläpp till idrottsevenemang i Malmö under två månaders tid och levererade detta till Räddningstjänsten Syd för att genomföra försöken. 

Läs mer i rapporten (öppnas som pdf)