Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Pyroteknik i offentliga miljöer

Försök med syfte att klarlägga risk för brandspridning vid bengalbränning i offentliga miljöer.

Syftet med dessa försök är att skapa ett bättre beslutsunderlag för handläggare hos
Räddningstjänsten Syd som har till uppgift att bedöma riskerna med bengalbränning i olika offentliga sammanhang. 

Försöken initierades av att polisen sökte stöd i bedömningen av risken för brandspridning på grund av ett ingripande mot personer som brände av bengaler i publikhavet på en fotbollsmatch. Därefter samlade polisen in all pyroteknik som beslagtagits vid insläppen till Malmö arena under två månaders tid och levererade detta till Räddningstjänsten Syd för att genomföra försöken. 

Läs mer i rapporten (öppnas som pdf)