Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avtal teknisk service

En teknisk serviceanläggning avser i första hand ett egendomsskydd och i andra hand personskydd. Vid larm skickas en mindre enhet (en person i personbil) dagtid helgfria vardagar (om inte situationen kräver ett snabbare ingripande). Övrig tid skickas en släckbil.

Vid ett larm från en Teknisk serviceanläggning påkallas inte fri väg (utryckning med blåljus) vilket innebär att framkörningstiden kan bli något längre.

Exempel på verksamheter med avtal teknisk service:

 • Hotell
 • Förskolor
 • Samlingslokaler
 • Flerbostadshus
 • Alternativboende
 • Industri/näringsliv

I samband med anslutning
Vid uppförande av anläggningen bör samråd ske med Räddningstjänsten Syd för placering av centralapparat och nyckelskåp.

Vid anslutningstillfället (den dagen avtalet träder ikraft) besöker vi er. Vi behöver då:

 • En kopia av anläggarintyget
 • En kopia av leveransbesiktningsintyget
 • En kopia av utförandespecifikation
 • En huvudnyckel för placering i nyckelskåpet
 • Två namngivna utbildade anläggningsskötare

Så snart ni tagit beslut om vilken typ av avtal som är aktuellt för er samt eventuellt då också vilken form av larmfördröjningsfunktion ni valt återkommer ni till oss. Därefter skickar vi avtal för påskrift.

Fram tills dess att den praktiska avtalshanteringen är klar med Räddningstjänsten Syd bör anläggningen anslutas till SOS Alarm för att inte stå utan åtgärd vid en eventuell brand. Det är viktigt att komma ihåg att under denna tid kan räddningstjänsten endast larmas via 112.

Ändring av avtalsform
En teknisk serviceanläggning som uppfyller kraven i kvalitetsplanen och som samtidigt kan uppvisa en hög tillförlitlighet i utgående larmsignal kan klassificeras om till Räddningstjänst, kategori hög tillförlitlighet, och därmed också kostnadsfri utryckning.

Tillsyn
Teknisk serviceanläggningar som inte uppfyller kvalitetsplanen, liksom räddningstjänstanläggningar enligt kategori hög tillförlitlighet, riskerar tillfällig bortkoppling alternativt uppsägning av avtal.

Adress för dokument som ska skickas in
Räddningstjänsten Syd, Automatiskt Brandlarm
Box 4434
203 15 Malmö
Telefon: 046-540 46 90
Fax: 040-12 70 36
E-post: automatlarm@rsyd.se