Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avtal teknisk service

En teknisk serviceanläggning avser i första hand ett egendomsskydd och i andra hand personskydd. Vid larm skickas en mindre enhet (en person i personbil) dagtid helgfria vardagar (om inte situationen kräver ett snabbare ingripande). Övrig tid skickas en släckbil.

Vid ett larm från en Teknisk serviceanläggning påkallas inte fri väg (utryckning med blåljus) vilket innebär att framkörningstiden kan bli något längre.

Exempel på verksamheter med avtal teknisk service:

  • Hotell
  • Förskolor
  • Samlingslokaler
  • Flerbostadshus
  • Alternativboende
  • Industri/näringsliv

Ändring av avtalsform
En teknisk serviceanläggning som uppfyller kraven i kvalitetsplanen och som samtidigt kan uppvisa en hög tillförlitlighet i utgående larmsignal kan klassificeras om till Räddningstjänst, kategori hög tillförlitlighet, och därmed också kostnadsfri utryckning.

Tillsyn
Teknisk serviceanläggningar som inte uppfyller kvalitetsplanen, liksom räddningstjänstanläggningar enligt kategori hög tillförlitlighet, riskerar tillfällig bortkoppling alternativt uppsägning av avtal.

Adress för dokument som ska skickas in
Räddningstjänsten Syd, Automatiskt Brandlarm
Box 4434
203 15 Malmö
Telefon: 046-540 46 90
Fax: 040-12 70 36
E-post: automatlarm@rsyd.se