Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avgifter

Avgifterna styrs av Räddningstjänsten Syds merkostnader för administration, beredskapshållning, kontroll och återställning av larm.

Avgifterna delas in i följande kategorier:

Grundavgift (samma oavsett anläggningstyp)
En årsavgift för anslutning till Räddningstjänsten Syd, samt administration kring avtalets upprättande och uppföljning.
Avgift: 4400 kr + moms (2019).

Objektspecifik avgift
Ska täcka det merarbete som automatlarmsanläggningen medför för Räddningstjänsten Syd och omfattar kostnader för särskild beredskap, intern utbildning, fördjupad orientering och kännedom om objektet, uppdatering av automatlarmsregister och upprättande av automatlarmsunderlag och larmskisser.

Avgiften är faktorbaserad och regleras av anläggningens storlek och omfattning.
Faktoravgiften (2019) är 950 kr/faktor + moms och lägsta avgiften är 4 x 950 kr + moms.
Avgifterna indexregleras uppåt årligen.

Teknisk service
En avgift baserad på den tjänst Räddningstjänsten Syd utför i samband med teknisk serviceuppdrag.
Avgift dagtid måndag-fredag (ej helgdagar) 1900 kr + moms. (2019) Avgift övrig tid: 3795 kr + moms (2019). 

Räddningstjänstuppdrag
Dessa är kostnadsfria.

Vid frågor om automatlarm

Vid frågor om den pågående översynen för avtalsformer
Ulrika Lindmark, funktionschef, 046-540 46 75, e-post

Automatlarm direkt
Telefon: 046-540 46 90
E-post: automatlarm@rsyd.se
Vi är tillgängliga på vardagar under kontorstid. 

Automatlarmssamordnare samt automatlarmsansvarig söder (Malmö, Burlöv)
Anders Liljeberg, 046-540 46 70, e-post.

Automatlarmshandläggare söder (Malmö, Burlöv)
Stefan Nilsson, 046-540 46 66, e-post

Automatlarmsansvarig norr (Lund, Eslöv, Kävlinge)
Bo Olsson, 046-540 47 64, e-post.