Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Automatlarm.jpg

Automatlarm

Viktig information för dig som anläggningsägare. Efter en översyn kring avtalsformer för automatiska brandlarm har Direktionen för Räddningstjänsten Syd fattat beslut om uppsägning av avtal/årsavgift och fortsatt hantering genom fastställda avgifter. Anledningen är att nuvarande avtal inte belastar anläggningarna proportionerligt utifrån det arbete som räddningstjänsten lägger ner.

På grund av översynen har enbart en deldebitering av årsavgiften gjorts, från januari till juni 2019. Som en följd av beslutet sägs avtalen och årsavgiften upp. Avtalen avslutas till den 30 juni 2019.

Gällande avgifter från 1 juli
Från den 1 juli 2019 gäller istället en avgift för oönskat larm när Räddningstjänsten Syd larmas via SOS alarm till en automatlarmsanläggning, samt avgifter för övriga tjänster som Räddningstjänsten Syd utför.

  • Avgift för oönskat larm, 8752 kr + moms (50 % högre avgift klockan 18:00-07:00, samt lördag och helgdag)
  • Avgift för inkoppling, 4654 kr + moms
  • Avgift för ägarbyte och nyckelskåpsöppning, 1441 kr + moms

Ovanstående avgifter debiteras med betalningsvillkor om 30 dagar och kommer att uppräknas årligen enligt KLK (konjunkturstatistik löner för kommuner).

Skulle Räddningstjänsten Syds tjänster enligt ovan inte längre önskas behövs en ändring av åtgärder enligt avtalet med SOS Alarm AB.

Under uppsägningstiden mellan den 30 mars 2019 till och med 30 juni 2019 gäller de villkor som finns i pågående avtal.

Vi på Räddningstjänsten Syd hoppas på, och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!

Vid frågor se kontaktuppgifter längre ner på sidan.


Automatlarm

Det automatiska brandlarmet är en viktig del i en byggnads brandskydd för att skydda människor, verksamhet, egendom och miljö.

En välskött automatlarmsanläggning ger en tryggare och säkrare arbetsmiljö för verksamheten där en brand kan upptäckas tidigt. Ett aktivt automatlarmsarbete minskar också risken för oönskade larm och därmed onödiga utryckningar för räddningstjänsten.

En tredjedel av Räddningstjänsten Syds årliga utryckningar utgörs av automatiska brandlarm. Av dessa är över 90% oönskade larm föranledda av andra orsaker än brand. Tillförlitligheten i utgående larm behöver därför höjas. Ansvaret för detta arbete, liksom ansvaret för anläggningens status och underhåll, ligger hos anläggningsägaren.

Läs mer om hur ni kan förbättra tillförlitligheten i er anläggning

En automatlarmsanläggning som är rätt utformad, rätt installerad och som sköts väl ger ett bra brandskydd. Dessutom blir det inga eller få oönskade larm.

I vänstermenyn hittar du mer information om anslutning av automatlarm, avgifter och våra råd för att förbättra tillförlitligheten i er anläggning och undvika oönskade larm.

Vid frågor om automatlarm

Vid frågor om översynen för avtalsformer och beslut om fortsatt hantering
Ulrika Lindmark, Stf Räddningschef, 046-540 46 75, e-post

Automatlarm direkt
Telefon: 046-540 46 90
E-post: automatlarm@rsyd.se
Vi är tillgängliga på vardagar under kontorstid. 

Automatlarmssamordnare samt automatlarmsansvarig söder (Malmö, Burlöv)
Anders Liljeberg, 046-540 46 70, e-post.

Automatlarmshandläggare söder (Malmö, Burlöv)
Stefan Nilsson, 046-540 46 66, e-post

Automatlarmsansvarig norr (Lund, Eslöv, Kävlinge)
Bo Olsson, 046-540 47 64, e-post.