Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Panel till automatiskt brandlarm

Automatlarm

Det automatiska brandlarmet är en viktig del i en byggnads brandskydd för att skydda människor, verksamhet, egendom och miljö.

En välskött automatlarmsanläggning ger en tryggare och säkrare arbetsmiljö för verksamheten där en brand kan upptäckas tidigt. Ett aktivt automatlarmsarbete minskar också risken för oönskade larm och därmed onödiga utryckningar för räddningstjänsten.

En tredjedel av Räddningstjänsten Syds årliga utryckningar utgörs av automatiska brandlarm. Av dessa är över 90 % oönskade larm föranledda av andra orsaker än brand. Tillförlitligheten i utgående larm behöver därför höjas. Ansvaret för detta arbete, liksom ansvaret för anläggningens status och underhåll, ligger hos anläggningsägaren.

Läs mer om hur ni kan förbättra tillförlitligheten i er anläggning

En automatlarmsanläggning som är rätt utformad, rätt installerad och som sköts väl ger ett bra brandskydd. Dessutom blir det inga eller få oönskade larm.

I undermenyn till den här sidan hittar du mer information om anslutning av automatlarm, avgifter och våra råd för att förbättra tillförlitligheten i er anläggning och undvika oönskade larm.

Nytt från 1 juli 2019

Efter en översyn kring avtalsformer för automatiska brandlarm fattade direktionen för Räddningstjänsten Syd beslut om uppsägning av avtal/årsavgift och fortsatt hantering genom fastställda avgifter. Anledningen till beslutet beror på att det förra avtalet inte belastade anläggningarna proportionerligt utifrån det arbete som räddningstjänsten lägger ner.

På grund av översynen gjordes enbart en deldebitering av årsavgiften, från januari till juni 2019. Som en följd av beslutet sades avtalen och årsavgiften upp. Avtalen avslutades till den 30 juni 2019.

Från den 1 juli 2019 gäller istället en avgift för oönskat larm när Räddningstjänsten Syd larmas via SOS alarm till en automatlarmsanläggning, samt avgifter för övriga tjänster som Räddningstjänsten Syd utför.

Skulle Räddningstjänsten Syds tjänster enligt ovan inte längre önskas behövs en ändring av åtgärder enligt avtalet med SOS Alarm AB.

Vi på Räddningstjänsten Syd hoppas på, och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!

 

Vid frågor om automatlarm

Automatlarm direkt
Telefon: 046-540 46 90
E-post: automatlarm@rsyd.se
Vi är tillgängliga på vardagar under kontorstid. 

Kontaktpersoner 
Anders Liljeberg, 046-540 46 70, e-post.

Kim Friis Bengtsson, 046-540 47 64, e-post.