Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Automatlarm.jpg

Automatlarm

Viktig information för dig som anläggningsägare. Endast halvårsavgift debiteras i januari för automatiska brandlarm på grund av en pågående översyn.

Deldebitering av årsavgiften

Räddningstjänsten Syd ser över hanteringen och avtalsformerna för anslutning av automatiska brandlarm. Anledningen är att nuvarande avtal inte belastar anläggningarna proportionerligt utifrån det arbete som räddningstjänsten lägger ner.

Vi undersöker nu bland annat möjligheten att ta bort årsavgiften och ersätta den med avgifter för anslutning, nyckelskåpsöppning och onödiga larm. Vi återkommer till anläggningsägarna med mer information när översynen är klar.

Med anledning av pågående översyn väljer Räddningstjänsten Syd att endast göra en deldebitering av årsavgiften, från januari till juni 2019.

Vid frågor se kontaktuppgifter längre ner på sidan.


Automatlarm

Det automatiska brandlarmet är en viktig del i en byggnads brandskydd för att skydda människor, verksamhet, egendom och miljö.

En välskött automatlarmsanläggning ger en tryggare och säkrare arbetsmiljö för verksamheten där en brand kan upptäckas tidigt. Ett aktivt automatlarmsarbete minskar också risken för oönskade larm och därmed onödiga utryckningar för räddningstjänsten.

En tredjedel av Räddningstjänsten Syds årliga utryckningar utgörs av automatiska brandlarm. Av dessa är över 90% oönskade larm föranledda av andra orsaker än brand. Tillförlitligheten i utgående larm behöver därför höjas. Ansvaret för detta arbete, liksom ansvaret för anläggningens status och underhåll, ligger hos anläggningsägaren.

Hos Räddningstjänsten Syd kan du teckna avtal för automatlarm. Det finns idag två avtalsformer. Teknisk service och Räddningstjänst.

I vänstermenyn hittar du mer information om anslutning av automatlarm och våra avtalsformer.

Vid frågor om automatlarm

Vid frågor om den pågående översynen för avtalsformer
Ulrika Lindmark, funktionschef, 046-540 46 75, e-post

Automatlarm direkt
Telefon: 046-540 46 90
E-post: automatlarm@rsyd.se
Vi är tillgängliga på vardagar under kontorstid. 

Automatlarmssamordnare samt automatlarmsansvarig söder (Malmö, Burlöv)
Anders Liljeberg, 046-540 46 70, e-post.

Automatlarmshandläggare söder (Malmö, Burlöv)
Stefan Nilsson, 046-540 46 66, e-post

Automatlarmsansvarig norr (Lund, Eslöv, Kävlinge)
Bo Olsson, 046-540 47 64, e-post.