Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Automatlarm.jpg

Automatlarm

Det automatiska brandlarmet är en viktig del i en byggnads brandskydd för att skydda människor, verksamhet, egendom och miljö.

En välskött automatlarmsanläggning ger en tryggare och säkrare arbetsmiljö för verksamheten där en brand kan upptäckas tidigt. Ett aktivt automatlarmsarbete minskar också risken för oönskade larm och därmed onödiga utryckningar för räddningstjänsten.

En tredjedel av Räddningstjänsten Syds årliga utryckningar utgörs av automatiska brandlarm. Av dessa är över 90% oönskade larm föranledda av andra orsaker än brand. Tillförlitligheten i utgående larm behöver därför höjas. Ansvaret för detta arbete, liksom ansvaret för anläggningens status och underhåll, ligger hos anläggningsägaren.

Hos Räddningstjänsten Syd kan du teckna avtal för automatlarm. Det finns idag två avtalsformer. Teknisk service och Räddningstjänst.

I vänstermenyn hittar du mer information om anslutning av automatlarm och våra avtalsformer.

Vid frågor om automatlarm

Automatlarm direkt
Telefon: 046-540 46 90
E-post: automatlarm@rsyd.se
Vi är tillgängliga på vardagar under kontorstid. 

Automatlarmssamordnare samt automatlarmsansvarig söder (Malmö, Burlöv)
Anders Liljeberg, 046-540 46 70, e-post.

Automatlarmsansvarig norr (Lund, Eslöv, Kävlinge)
Bo Olsson, 046-540 47 64, e-post.