Aktiv mot brand – nationell satsning för att minska antalet bostadsbränder

(2012-11-23)

Alla i Sverige bör veta hur man skyddar sig mot brand och hur man agerar om det börjar brinna hemma. Deltar i kampanjen gör lokala, regionala och nationella aktörer som på olika sätt arbetar med brandskydd i bostäder. Även Räddningstjänsten Syd deltar, och har också varit med och arbeta fram kampanjen.

Varje år rycker räddningstjänsten ut till 6000 bostadsbränder runt om i Sverige. Bränderna åstadkommer både stort lidande och omfattande ekonomiska skador.  Varje år omkommer cirka 120 personer och ett par hundra skadas av brand i hemmet.  Nio av tio som omkommer i brand gör det i hemmet.

Aktiv mot brand ska sprida kunskap om de vanligaste brandriskerna och vikten av att varje hem har fungerande brandskyddsutrustning. Målet är att minska antalet bostadsbränder, vilket i sin tur kan minska antalet döda och skadade.  Ett led i detta är att öka antalet fungerande brandvarnare och brandskydds-utrustning i landets alla bostäder. En brandvarnare är det bästa, enklaste och billigaste sättet att skydda sig,

Lagom till Brandvarnardagen den 1 december lanseras en film där Anders Öfvergård, även känd som ”Arga snickaren”, talar om vikten av brandskydd hemma. Samtidigt presenteras en ny undersökning om svenskarnas attityder och kunskap till brandsäkerhet. 

Kampanjen Aktiv mot brand är ett samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Brandskyddsföreningen, BrandvarnareGruppen, SABO, Svensk Försäkring, räddningstjänster och länsstyrelser i Sverige.

Mer om kampanjen finns på:  www.dinsäkerhet.se/brand


 


Press
Arkiv>>

Räddningstjänsten Syd, Box 4434, 203 15 Malmö, Telefon 046-540 46 00, info@rsyd.se