Privat

Runt 30% av alla olycksfall som resulterar i personskador sker i det egna hemmet. Med rätt kunskaper hade de flesta av dessa olyckor kunnat undvikas.

Vill du veta mer om hur du på egen hand kan göra ditt boende säkrare? Följ länkarna i menyn till vänster.

Informationen på dessa sidor fokuserar på förebyggande arbete. Vill du istället veta hur du ska agera under och efter en olycka ska du läsa under menyrubriken "Om olyckan är framme".


Räddningstjänsten Syd, Box 4434, 203 15 Malmö, Telefon 046-540 46 00, info@rsyd.se