Detta är Räddningstjänsten Syd

Räddningstjänsten Syd är den kommunala räddningstjänsten i Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Samarbetet inleddes 2005 och syftar till att optimera resurser som idag är utspridda på de olika kommunerna. Verksamhetsområdet skall vara inriktat på att ge människors liv, hälsa och egendom samt miljön ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Vision och värdegrund
Vår vision - ett olycksfritt samhälle - är något som genomsyrar vår arbete dagligen. För att lyckas med våra relationer och goda möten, och genomföra hela vårt breda uppdrag har vi en gemensam värdegrund som formuleras genom ett antal värdeord. Dessa kan du läsa nedan. 

RESPEKT
Vi tror på allas lika värde och visa respekt för varandra och de människor vi möter.
PROFESSIONALITET
Vi ska uppfattas som professionella och ödmjuka i våra interna och externa relationer. 
LÄRANDE
Vi ska vara en lärande organisation för att nå goda resultat. Därför är det viktigt att medarbetare och organisation ständigt utvecklas.
MERVÄRDE
Vi ska ge dem vi möter service och bemötande av hög kvalitet, utöver det som förväntas av oss. 
MOD
Varje medarbetare ska känna ansvar och engagemang för uppdraget och helheten i organisationen. 

Läs mer om vår gemensamma värdegrund.

Organisation
Bilden nedan illustrerar hur Räddningstjänsten Syd är organiserade. 

Klicka för större bild

Direktion

Förbundets högsta politiska beslutande församling är direktionen. Direktionen består av förtroendevalda från de olika medlemskommunerna.

Under direktionen finns förbundsdirektören, verksamhetens verkställande chef. Organisationen innehåller olika delar;

  • ledning (direktion och förbundsdirektör)
  • styrning (funktioner som omfattar styrning, uppföljning, policy- och strategiutveckling samt   omvärldsbevakning)
  • stöd (funktioner som omfattar administrativt stöd, tekniksamordning mm)
  • produktion. Omfattar verksamhet och aktiviteter för att nå effektmålen och delas upp i två produktionsområden: 
    E6 omfattar distrikten Hyllie och Centrum/Burlöv i Malmö samt Kävlinge
    E22 omfattar distrikten för Jägersro i Malmö samt Lund och Eslöv.
  • RiB- organisationen ingår i område E22.
  • Operativa insatser. Förbundet ansvarar för att planera för och utföra skadeavhjälpande insatser vid olyckor eller överhängande fara för olyckor i enlighet med den definition av räddningstjänst som finns i LSO.

Sociala medier


Räddningstjänsten Syd, Box 4434, 203 15 Malmö, Telefon 046-540 46 00, info@rsyd.se