Detta är Räddningstjänsten Syd

Räddningstjänsten Syd är ett samarbete mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Samarbetet inleddes 2005 och syftar till att optimera resurser som idag är utspridda på de olika kommunerna. Verksamhetsområdet skall vara inriktat på att ge människors liv, hälsa och egendom samt miljön ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Klicka för större bild

Direktion

Förbundets högsta politiska beslutande församling är direktionen. Direktionen består av förtroendevalda från de olika medlemskommunerna.

Under direktionen finns förbundsdirektören, verksamhetens verkställande chef. Organisationen innehåller olika delar;

  • ledning (direktion och förbundsdirektör)
  • styrning (funktioner som omfattar styrning, uppföljning, policy- och strategiutveckling samt   omvärldsbevakning)
  • stöd (funktioner som omfattar administrativt stöd, tekniksamordning mm)
  • produktion. Omfattar verksamhet och aktiviteter för att nå effektmålen och delas upp i två produktionsområden: 
    E6 omfattar distrikten Hyllie och Centrum/Burlöv i Malmö samt Kävlinge
    E22 omfattar distrikten för Jägersro i Malmö samt Lund och Eslöv.
  • Färdtjänst med specialfordon ingår i produktionsområde E6 och RiB- organisationen ingår i område E22.
  • Operativa insatser. Förbundet ansvarar för att planera för och utföra skadeavhjälpande insatser vid olyckor eller överhängande fara för olyckor i enlighet med den definition av räddningstjänst som finns i LSO.

Sociala medier


Räddningstjänsten Syd, Box 4434, 203 15 Malmö, Telefon 046-540 46 00, info@rsyd.se