För medarbetare på Räddningstjänsten Syd

Logga in på intranätet och webmejlen:

Intranät, härifrån når du Hogia, mail mm

Support

Länk till fjärrarbete - tillgång till de flesta funktionerna utanför RSYDs domän. T.ex Core, Mail, Office, Interna websidor, ekonomiapplikationer


Sociala medier


Räddningstjänsten Syd, Box 4434, 203 15 Malmö, Telefon 046-540 46 00, info@rsyd.se