• En brandstation för alla
  • En räddningstjänst för alla
  • Nästa liv vi räddar kan vara ditt
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Tillsammans gör vi skillnad
  • Vi utbildar och informerar

Vi i Räddningstjänsten Syd arbetar för ett tryggt och säkert samhälle.
Vi uppmanar till vattensäkerhet och livräddningskunskap, säker grillning och eldning samt att ha ett bra brandskydd även i sommarbostaden.
Vi finns till för dig dygnet runt under årets alla dagar. Men det kan vara någon annan än vi, kanske du, som är först på plats vid en brand eller olycka. Alla kan göra någonting, och din insats kan vara avgörande.

Räddningstjänsten Syd testar hydraulisk dörrforcering

Räddningstjänsten Syd testar hydraulisk dörrforcering

(2014-10-16)

Brandstation för alla utvecklar metoder i samarbete med polisen.

Läs mer
Öppet Hus i Eslöv på höstlovet

Öppet Hus i Eslöv på höstlovet

(2014-10-15)

Besök den nya brandstationen och titta på utryckningsfordon, prova brandmännens utrustning och lär dig att själv släcka en mindre brand.

Läs mer
Startskott för mentorskapsprogrammet

Startskott för mentorskapsprogrammet

(2014-10-07)

Räddningstjänsten Syd erbjuder mentorer till SMO-elever.

Läs mer

Sociala medier


Räddningstjänsten Syd, Box 4434, 203 15 Malmö, Telefon 046-540 46 00, info@rsyd.se